Ochrana osobních údajů

Web www.jtkariera.cz lze navštívit bez jakékoli registrace. O návštěvnících žádné osobní údaje neshromažďujeme. Výjimku představují pouze krátké textové soubory vytvářené webovým serverem, které se v počítači návštěvníka ukládají prostřednictvím prohlížeče, tedy tzv. cookies. Podrobnější informace o jejich používání najdete níže. Na webu www.jtkariera.cz můžete dobrovolně poskytnout svou e-mailovou adresu či telefon v případě, že chcete být kontaktováni za účelem získání dalších informací o naší společnosti či pracovních nabídkách a možnostech. Poté vám může J&T zasílat pozvánky na pořádané akce, informace o nových pozicích, publikacích či jiné materiály marketingového charakteru.

Zájem o práci v J&T

Prostřednictvím webu www.jtkariera.cz budete přesměrováni na kontaktní formulář, ve kterém se můžete zaregistrovat jako zájemce o práci v J&T a přihlásit se na některé z inzerovaných volných pozic. Tam také naleznete podrobnější informace o ochraně osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci procesu náboru nových zaměstnanců.

Zpřístupnění osobních údajů

Osobní údaje můžeme předat jinému subjektu pouze v následujících případech:

  • Je-li předání osobních údajů třetí straně nutnou podmínkou splnění vašeho požadavku, přičemž osobní údaje jsou předávány třetí straně, se kterou má J&T již určitý vztah (viz níže „Odkazy na webové stránky třetích stran“);
  • Jestliže si předání osobních údajů výslovně vyžádáte;
  • Jedná-li se o rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu;
  • Jestliže se zpřístupnění osobních údajů přiměřeně týká prodeje nebo jiného zcizení našeho podniku, resp. jeho části.

Spolupráce s externími dodavateli

J&T může v souvislosti s provozováním svých webových stránek využívat externí dodavatele služeb, například pro účely technologické nebo jiné administrativní podpory.

J&T prostřednictvím webu www.jtkariera.cz neshromažďuje ani nesestavuje osobní údaje ani jiné informace pro marketingové účely s cílem šířit je nebo prodávat externím subjektům.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Dovolujeme si vás upozornit, že se na webu www.jtkariera.cz mohou vyskytnout odkazy na webové stránky třetích stran, které se neřídí stejnými zásadami ochrany osobních údajů jako J&T. Návštěvníci našich webových stránek mohou být na tyto stránky odkázáni například pro podrobnější informace o nejnovějších odborných poznatcích, pořádaných akcích, dodavatelských službách, neziskových organizacích či sociálních sítích.

J&T neposkytuje žádná vyjádření ani záruky, pokud jde o to, jak jsou data uživatelů na serverech těchto třetích stran ukládána či používána. Doporučujeme seznámit se se zásadami ochrany a využívání osobních údajů, jimiž se příslušné webové stránky třetí strany řídí.

Cookies

Na našich webových stránkách se používají cookies, které přispívají k efektivnějšímu fungování stránek a zkvalitňují prohlížecí funkce.

Co jsou cookies

Jedná se o technologii, která našim webovým stránkám umožňuje ukládat ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče malé množství dat (identifikátory). Tato data pak naše webové stránky používají při vašich dalších návštěvách. Cookies neslouží k zjišťování identity neregistrovaných návštěvníků, ale pomáhají nám sledovat návštěvnost a zjistit preference návštěvníků. V některých sekcích našich webových stránek nám cookies pomáhají mapovat zájmy a preference návštěvníků internetu. Díky tomu lépe víme, co je pro vás důležité, a můžeme nabídku služeb přizpůsobit vašim potřebám.

Jak cookies zablokovat?

Pokud nechcete, aby webové stránky do vašeho počítače ukládaly cookies, můžete si nastavit prohlížeč tak, aby vás na cookies upozornil. Pak se budete moci v každém jednotlivém případě rozhodnout, zda cookie přijmete, či nikoli. Pokud ale cookies ve svém prohlížeči zablokujete, nebudete moci plně využívat všechny funkce webu www.jtkariera.cz

Jaké typy cookies používáme?

Naše webové stránky pracují s následujícími čtyřmi typy cookies:

Základní cookies

  • Tyto cookies jsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek.

Výkonové cookies

  • Jejich prostřednictvím shromažďujeme informace o tom, jak návštěvníci naše webové stránky používají a jak se orientují v jejich struktuře. Tyto cookies nám umožňují sledovat nejen frekvenci návštěv, ale např. i to, zda návštěvník na naše stránky přešel z reklamy apod.

Funkční cookies

  • Tyto cookies uchovávají údaje o volbách, které uděláte během procházení našich webových stránek. Systém si je „pamatuje“, takže při vaší příští návštěvě lépe známe vaše preference.

Targetingové a trackingové cookies

  • V některých sekcích našich webových stránek používáme cookies, které nám pomáhají zmapovat zájmy návštěvníků. Díky tomu pak můžeme lépe přizpůsobit a personalizovat nabízené služby a úspěšněji zacílit reklamu.
  • Prostřednictvím těchto cookies sbíráme informace o tom, kde vaše návštěva webových stránek www.jtkariera.cz začala, kde a jakou reklamu jste zhlédli, zda jste na naše webové stránky přešli přímo či nepřímo, jaké zařízení jste pro návštěvu našich webových stránek použili. Tyto informace jsou shromažďovány anonymně prostřednictvím externích dodavatelů.

Webové stránky jtkariera.cz nejsou určeny dětem a netýká se jich tudíž ani toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Žádné osobní údaje dětí vědomě neshromažďujeme ani neuchováváme.

Zabezpečení

J&T usiluje o zabezpečení vašich osobních údajů a zavedla technická a organizační opatření na jejich ochranu a zabezpečení. Všichni zaměstnanci J&T a třetí strany, které si J&T najímá, jsou povinni respektovat důvěrnost vašich údajů.

Změny zásad týkajících se ochrany osobních údajů

J&T si vyhrazuje právo podle potřeby toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Lhůta pro implementaci nových zásad v případě změny je 30 pracovních dní. Pokud chcete mít o těchto změnách přehled, doporučujeme pravidelně navštěvovat tuto stránku.

Ať už máte na srdci cokoliv. Posloucháme

Promluvme si o vašich snech, zkušenostech, J&T nebo praktických věcech ohledně možné spolupráce.

FORMULÁŘ