Při výběru kolegů nás zajímá zápal pro věc, odvaha a zdravá míra pokory

Nejdůležitější je pro nás osobnost člověka a snažíme se co nejdřív rozlousknout, jestli v něm rezonují naše hodnoty: odvaha, partnerství a náročnost. Oceníme, když se kandidát dokáže nadchnout pro nové věci a má v sobě zdravou míru pokory.

Rádi o sobě říkáme, že jsme banka pro rodinu a přátele. Přistupujeme tak ke klientům i kolegům. Držíme při sobě, podporujeme se, učíme se jeden od druhého, kryjeme si záda, a pokud by náhodou došlo k maléru, řešíme ho společně. Přirozeně z toho vyplývá, že je pro nás nesmírně důležitá loajalita.

Loterie, při které nám pomáhají tři vodítka

Nábor je vždy loterie. Můžete si člověka prověřit chytrými otázkami, můžete mu dát zkušební úkol. I ten nejlepší personalista vám ale potvrdí, že skutečný charakter člověka se ukáže až po nástupu, po skončení zkušební doby a možná až při řešení první situace, která se vyvíjí jinak, než se předpokládalo.

Nemáme garanci, že vybereme správně, ale přesto se nám při náboru osvědčilo, když:

  1. cítíme, že nováček má odvahu převzít zodpovědnost a pustit se do úkolů, které ještě neřešil, neexistuje na ně návod a na první pohled vypadají, že řešení ani neexistuje,
  2. vidíme zájem o budování dlouhodobých partnerství a win-win řešení pro všechny strany (klienta, firmu i sebe), jelikož bohatství je odměnou za dlouhodobou spolupráci,
  3. indicie naznačují, že na sebe kandidát umí být náročný – chce odvádět kvalitní práci, zlepšovat se a užívat si respektu ostatních.

Za dobrou práci dobrá odměna

Když se tohle při přijímacím pohovoru potká, rádi dáme člověku šanci, aby se stal novým členem J&T rodiny. A pokud čas ukáže, že jsme vybrali správně, o nováčka se postaráme tak dobře, že nebude mít důvod hledat práci jinde – finančně, odborným růstem, rozložením práce i zdravými mezilidskými vztahy.

Jde nám prostě o to, abychom se v J&T všichni cítili dobře.

Ať už máte na srdci cokoliv. Posloucháme

Promluvme si o vašich snech, zkušenostech, J&T nebo praktických věcech ohledně možné spolupráce.

FORMULÁŘ