Více hráčů a fanoušků pro české kluby

Hodnoty, které jsou nám blízké

Čest (Integrity), Nadšení (Passion), Soudržnost (Solidarity), Disciplína (Discipline) a Úcta (Respect), to jsou hodnoty, kterými se řídí ragbisté na celém světě. I když jde o tvrdý sport, je férový, a to se nám líbí. K těmto hodnotám se tak hrdě hlásí nejen Česká rugbyová unie, ale i my, její generální partner.

Získat pro rugby nové hráče a fanoušky

V roce 2019 jsme společnými silami s Českou rugbyovou unií spustili projekt Maparagby.cz, který představuje všechny české týmy a vyzývá veřejnost k seznámení se a zapojení se do tohoto sportu. Chceme lidem představit týmy v blízkosti jejich bydliště, ukázat rodičům a jejich dětem jak a kde s tímto skvělým sportem začít. Věříme, že nám tak podaří rugby více zviditelnit a přivést k němu další hráče i fanoušky.