Marketing

Kariérní stránky změnily design

3. 2. 2021O změně vizuálního stylu J&T s Karolinou Šrámkovou, ředitelkou marketingu

Nová vizuální identita J&T reprezentuje neustálý růst i stabilitu

Po několika letech růstu a postupném vzniku dalších entit v rámci skupiny J&T, jsme se rozhodli sjednotit naši vizuální identitu tak, aby lépe odrážela naši pozici silného a stabilního hráče v oblasti financí a investic.

Za více než 20 let se nám na česko‑slovenském trhu podařilo vybudovat ‚J&T svět‘, ve kterém je však pro lidi zvenku náročné se orientovat. Nová identita má pomoci nejen ke snadnější orientaci, ale také lépe odrážet hodnoty a charakter celé finanční skupiny i jednotlivých entit.

Náš nový vizuální styl vychází z konceptu neustálého pohybu a růstu a motta reflektujícího naše DNA: “Stability nelze dosáhnout setrvačností, ale jen díky neustálému pohybu”. Symbol krystalu představuje nejen růst a stabilitu, ale také exkluzivitu, spojenectví elit, sílu partnerství i nutnost věnovat se financím dlouhodobě, protože stejně jako krystal, tak ani majetek nevyroste přes noc. Pro každou entitu i celou skupinu jsme metodou 3D počítačové animace vyvinuli unikátní druh krystalu. Liší se bohatostí tvarů, ušlechtilostí materiálů i barevným kódem, aby co nejlépe vystihly jedinečný charakter každé entity.