Co nás baví

Malíř pokojů? Ne, výtvarník!

14. 10. 2020Michal Škapa, výtvarník, který si své jméno udělal na graffiti ve veřejném prostoru a nám vymaloval společné prostory v novém sídle.

Na konci srpna finišovaly práce na novém sídle skupiny. Řemeslníci montovali kuchyňské linky, začišťovali zdi nebo přenášeli nábytek. Jeden malíř na štaflích se tedy mezi nimi lehce ztratil. Michal Škapa ale není klasickým malířem pokojů, nýbrž výtvarníkem, který si své jméno udělal na graffiti ve veřejném prostoru.

Dílo Michala Škapy ve work café, jež slouží zejména zaměstnancům, je na pomezí graffiti a sgrafita. Část stěny je totiž pokryta klasickou malbou, na několik pruhů pak použil výtvarník renesanční techniku sgrafita, při níž vyškrabával do vrchní černé barvy různé ornamenty, aby vynikla odhalená kontrastující spodní vrstva.

Zvažoval jste, zda nabídku přijmete? Jde vůbec graffiti a bankovní prostor dohromady?

Historie spolupráce s bankou, respektive s architektonickým studiem CMC, už prošla několika fázemi. Původní návrh vznikl pro vedlejší budovu a měl pokrýt jednu stranu vstupního prostoru. Nakonec vzniká jiné dílo v jiném prostoru.

Účastnit se tohoto procesu bylo nesmírně dobrodružné. To, co vzniklo zde v budově banky, pokládám spíše za abstraktní malbu než za graffiti v původním slova smyslu. Beru to tak, že graffiti zůstává na ulici a moje tvorba je s ním úzce propojena, vychází z něj. Nebráním se rozhodně žádným výzvám a ztvárnit tento prestižní prostor pro mě byla nabídka, která se neodmítá.

Jaký byl vývoj zrodu díla? Dal jste návrh na první dobrou?

Variant vzniklo nepřeberně a chvílemi už jsem v tom byl zamotaný. Ta škála byla celkem široká. První verze počítaly se zvětšeným detailem mého obrazu, který obsahoval šifrované gestické písmo. Poté se směr ubíral přes komplikovanější kompozice s použitím detailní malby, fragmentů architektury v kombinaci s nápisy a písmem. Nakonec došlo velkým obloukem k návratu k písmu, ale v jiném měřítku. Finální podoba tedy je kombinací energické gestické malby v úsporné černo-šedivé barevnosti, menších obdélníků s proškrabávaným písmem a reliéfní strukturou a několika nástěnných neonových instalací.

Jak by se dalo dílo interpretovat?

Dílo v sobě obsahuje text, ve kterém je ukryto určité poselství. Vychází z mého dlouhodobého zaujetí písmem, kódy, šiframi a různými podobami abeced. Barevně je částečně sladěno s prvky interiéru a částečně ho doplňuje o živé barvy. Objekty z neónových trubic pak symbolizují náhled do dvou různých oblastí. Mořské motivy korespondují s pocitem volnosti a zkoumání. Motivy srdce a soustředných kružnic pak vybízejí k zamyšlení nad zdravím a řádem.

J&T Banka patří k dlouhodobým podporovatelům umělecké scény, proto jsem rád, že se nebojí v tomto experimentovat i ve svých interiérech.

V posledních letech s oblibou používáte neonové trubky, zde budou také. Čím vás neon oslovil?

Neonové trubice používám ve svých dílech nejméně pět let. Neon má velmi specifické světlo a širokou škálu barev. Pomocí barevných trubic „kreslím“ nebo vytvářím světelné objekty. Při použití v interiéru pak tvoří výrazný a nečekaný prvek a jsou jak uměleckým objektem, tak zdrojem světla. Zajímá mě při tom také řemeslný aspekt, který provází výrobu neonů, a rovněž fakt, že je to v dnešním kontextu velmi výjimečný materiál.

Pracoval jste na malbě a instalaci sám, nebo to byla práce týmu?

Autorsky jsem připravoval celý projekt sám, konzultoval jsem vše s architekty a v poslední fázi se zadavatelem. Na mých realizacích je důležitý rukopis, který nemůže nikdo jiný napodobit, takže většina práce jde za mnou. V poslední době pracuji na velkých a vcelku náročných projektech, což sebou přináší větší zodpovědnost, takže na dílčí úkony využívám pomocníky.

Michal Škapa začínal na ulici jako sprejer s přezdívkou Tron. Vzešel ze silné streetartové generace takzvaných writerů poloviny devadesátých let. Patří do okruhu autorů legendární pražské Trafačky, zároveň je zakladatelem sítotiskové dílny Analog!BROS a spolupracovníkem labelu BiggBoss. Účastnil se několika zásadních oborových prezentací včetně rozsáhlé mezinárodní přehlídky graffiti a streetartu Names z roku 2008. Českou republiku reprezentoval na EXPO 2010 v Šanghaji.