Finance

Investuj, nebo zchudni

6. 10. 2020 | Autor: Martin KujalMartin Kujal, portfolio manažer J&T Investiční společnost

Pro investory nejdůležitější událostí posledních dnů, ačkoli veřejností jen málo registrovanou, bylo vystoupení šéfa americké centrální banky Fed na, tentokrát on-line pořádaném, sympoziu centrálních bankéřů Jackson Hole. Guvernér Fedu Powell na něm oznámil podstatné úpravy cílů a strategie měnové politiky americké centrální banky.

Asi nejzásadnější změnou bude cílování průměrné inflace nebo jinak řečeno flexibilní cílování inflace. V praxi to bude znamenat, že po období nižší inflace (například v době ekonomického zpomalení) bude centrální banka explicitně usilovat o inflaci vyšší, tj. v případě Fedu nad 2 %.

Máme za sebou poměrně dlouhé období, kdy se inflace v USA i Evropě tvrdohlavě držela níž, než by si centrální banky přály. V reakci na to byly sraženy krátkodobé úrokové sazby k nule nebo někde i do záporných hodnot. Dále byla nasazena dříve nemyslitelná opatření, kdy centrální banky ve velkém nakupují státní dluhopisy. Fed nyní explicitně říká, že bude ve snaze inflaci zvýšit ještě důslednější. Evropská centrální banka je rovněž v procesu revize své měnové politiky a lze očekávat podobný výstup jako od Fedu. 

 

Finanční represe znehodnotí úspory

Centrální banky vnímají, že svět je předlužený a dlužníci ze soukromého, ale především z veřejného sektoru potřebují podporu. Stav, kdy střadatel za své peníze nedostane žádný úrok a zároveň se centrální banka za každou cenu snaží zvýšit inflaci, se zjednodušeně nazývá finanční represe. V prostředí finanční represe dochází k reálnému znehodnocení úspor. Jinými slovy je „obírán“ střadatel ve prospěch dlužníků.

Výše uvedené má zásadní důsledky pro investování. Dovolím si tvrdit, že jsme uprostřed dlouhého období finanční represe, které poslední krok amerického Fedu jen prohloubí. Pro střadatele a investory z toho vyplývá jasné poselství. Ještě více než dříve je třeba do svého investičního mixu zařadit reálná aktiva, která dlouhodobě odolávají inflaci a benefitují z nízkých úrokových sazeb. Jsou to akcie, reality a komodity včetně rozumného podílu drahých kovů. Vybírejte také dobře řízené smíšené fondy. Z dluhopisů je třeba upřednostňovat kratší podnikové dluhopisy a dluhopisy vázané na inflaci. Nicméně ponechávat své dlouhodobé úspory pouze na termínovaných vkladech a v dluhopisových fondech je holý investiční nerozum. Investuj, nebo zchudni!