Kultura

Doba je vhodná pro podporu současných tvůrců

6. 10. 2020Od letoška vede umělecké aktivity J&T Banky Valérie Dvořáková.

Umělecké aktivity v bance dostávají stále větší prostor a jedním z jejich nejviditelnějších projevů bude galerie Magnus Art v novém sídle banky. Jaké jsou aktuální trendy ve sběratelství, jak na trh s uměním dopadla koronakrize, které tvůrce má smysl sledovat či jak důležité může být v životě uměleckého díla pojištění?

V J&T Bance máte na starosti celou oblast umění. Jak vypadá váš běžný den?
Nejsem si jistá, jestli něco jako můj běžný den existuje. Jakkoliv to zní jako klišé, moje agenda je opravdu tak různorodá, že je pro mě riziko stereotypu téměř nulové. Jsou dny, které trávím setkáváním s umělci, galeristy a dalšími našimi spolupracovníky z umělecké scény, abychom se domluvili na našich společných projektech. A pak jsou naopak dny, které strávím celý den za počítačem pročítáním novinek ze světa umění, studováním reportů trhu nebo brouzdáním aukčními katalogy. V poslední době také trávím spoustu času na Rustonce a těším se z toho, jak se galerie, která tu vzniká, den za dnem blíží své finální podobě.

Nač se můžeme v nové galerii těšit?
Art v J&T skutečně získává nový dech a galerie je toho krásným důkazem. Galerii Magnus Art, která sídlí přímo v budově Rustonky, budeme otevírat na přelomu září a října a rádi bychom se v ní věnovali tématu sběratelství, které je nám blízké a které víc a víc získává na aktuálnosti. A protože i J&T Banka je sběratelem, začneme u sebe a po delší době představíme naši sbírku Magnus Art, která mapuje vývoj mladého českého umění od roku 1990 do současnosti. Hned po ní budeme dávat prostor sbírkám zajímavých soukromých sběratelů a ukazovat, jakým způsobem ke svým sbírkám přistupují. 
 
Roste počet českých a slovenských sběratelů? A jak se mění jejich profil v posledních letech? 
Zdá se, že ano, odpovídá tomu předkoronavirový růst na aukčním trhu a i naši galeristé se vesměs shodují, že počet sběratelů roste, i když pomalu. Zároveň se současné umění stává stále lépe přijímanou formou investice, třeba už proto, že jeho ceny jsou mnohem příznivější. 

Zdá se, že nástup generace úspěšných start-upistů mezi české bohaté se propisuje i do umělecké scény. Je to myslím hezká příležitost pro růst segmentu mladého umění, ke kterému mladí sběratelé přirozeně inklinují. Rozhodně to ale není pravidlem, ani se zdaleka nejedná o skokovou změnu. Jsou to spíš náznaky, ze kterých můžeme tušit nějaké budoucí trendy a připravit se na ně.
 
J&T Banka pomáhá svým klientům v oblasti umění v rámci služby Art Servis. Jaké služby mohou využívat?
Klientům se snažíme vyjít vstříc, cokoliv z oblasti umění potřebují. Začínajícím sběratelům představujeme možnosti investování do umění, sestavujeme vhodné investiční portfolio, navštěvujeme spolu ateliéry nebo dražíme v aukci. Těm, kteří se na trhu již dobře orientují sami, zase můžeme pomoct v péči o jejich sbírku, ať už jde o profesionální přepravu děl, jejich instalaci v interiéru, nebo třeba restaurátorské zákroky. Na Rustonce zároveň budujeme náš vlastní depozitář pro umělecká díla a naši klienti si tak k nám budou moct uložit své sbírky do zcela bezpečného a klimaticky vhodného prostředí. V neposlední řadě nabízíme unikátní službu pojištění uměleckých děl, která pokrývá celou řadu i nadstandardních rizik.

Proti čemu lze umění pojistit? Třeba i proti ztrátě hodnoty? A od jaké hodnoty má cenu obraz či jiný umělecký artefakt pojistit?
Nabízíme profesionální pojištění AXA Art, které umělecké sbírky a předměty kryje formou „allrisk“, takže ten rozsah je opravdu široký. Samozřejmostí jsou živelní katastrofy, odcizení, vandalismus, různá nechtěná poškození a podobně. Zároveň pojištění ale kryje i navýšení ceny díla během roku – pokud tedy hodně dobře nakoupíte, nemusíte mít obavy.

Co se týče hodnoty, to je čistě individuální věc stejně jako u jakéhokoliv jiného předmětu. Je potřeba také zvážit, v jakém prostředí je dílo instalováno nebo uloženo, jaká rizika mu reálně hrozí a jak nákladné je jejich případné řešení. U děl, která se pohybují ve vyšších statisícových a milionových částkách, bych ale pojištění určitě nepodceňovala. Zvláštní pozornost pojištění bych také věnovala v případě, kdy sběratelé zapůjčují svá díla na výstavy. V takovém případě bych bez „nail to nail“ pojištění na obraz ani nesáhla. (Nail to nail znamená, že je dílo pojištěné od okamžiku, kdy se sundává u sběratele doma, přes transport, instalování na výstavě, deinstalaci výstavy, zpětný transport až do okamžiku, kdy zase visí u sběratele – pozn. red.)

Ptám se na to i proto, že nás nejspíš čekají turbulence na trhu s uměním. Jak to vidíte vy? Co nás čeká na podzim?
Kéž bych to věděla. Čísla z prvního pololetí roku 2020 samozřejmě směřují výrazně dolů jak u nás, tak v zahraničí. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že obrat aukčním domům neklesl z důvodu nezájmu sběratelů, ale protože se aukce jednoduše vůbec nekonaly. Z toho, co sama pozoruji, se mi zdá, že všichni aktéři českého trhu s uměním v čase korony našlapují sice opatrně, ale správným směrem. Zatím věřím, že sběratele, které krize nepříjemně postihla, v podzimní sezoně nahradí jiní, kteří v umění správně uvidí důvěryhodného uchovatele hodnoty i skvělou investiční příležitost právě v době krize.

A koho z umělců nyní klientům doporučujete?
Sleduji a ráda doporučuji silnou generaci umělců a umělkyň narozených v 70. a 80. letech, kteří mají dobře našlápnutou kariéru a podle mého názoru i skvělý investiční potenciál. Výborným zcela aktuálním příkladem je sochařka Anna Hulačová. Její dílo do svých sbírek nedávno nakoupilo Centre Pompidou, a dokonce se ho rozhodlo rovnou vystavit na právě probíhající výstavě. 
Obecně jsem přesvědčená, že je dobrá doba na podporu současných umělců, kteří letos sice přišli o sezonu veletrhů a výstav, jakmile se ale svět vrátí do normálu, zase o nich uslyšíme.

Jedním z nástrojů nejen pro začínající sběratele, který J&T Banka vytvořila, je Art Index. Projeví se letošní situace na jeho příštím vydání?
To je skvělá otázka, jeden z hlavních parametrů J&T Banka Art Indexu je totiž výstavní aktivita výtvarníků, kterou letos dost významně ovlivnila koronakrize. Řada výstav musela být zrušena nebo odložena, ještě komplikovanější je pro umělce účast na zahraničních výstavách. Bude tedy hodně záviset na tom, jaké aktivity stihli umělci uskutečnit ještě před nástupem protiepidemických opatření a jak se dokázaly instituce vypořádat s výstavními plány. 
 
Jaká jsou hlavní specifika sbírání současného umění oproti jiným sběratelským aktivitám? 
Umění, a to současné obzvlášť, je tak specifická oblast, že se dá jen těžko paušalizovat. Každý sběratel má ke své sbírce jiný přístup – někdo si vybavuje dům, někdo buduje galerii a někdo plní depozitáře. Stejně tak se každý sběratel může věnovat jiné oblasti, umění nejsou jen obrazy, ale i sochy, fotky, drobné práce na papíře a v dnešní době i řada forem digitálního umění. Současné umění je také silně vázáno na samotné umělce, v českých aukcích se zatím prodává spíše výjimečně. Myslím, že mnozí sběratelé současného umění velmi oceňují právě náhled do živé umělecké scény, který takto získávají. S autorem svého obrazu se mohou osobně setkat, možná získají i klíč k jeho čtení, vědí, jak a proč umělec pracuje, a žijí s tím úžasným pocitem, že mu svým nákupem pomáhají v jeho další tvorbě. 

Nechybí vám sklo? Ptám se proto, že jste před příchodem do J&T Banky pracovala pro úspěšné sklářské podniky.
Už jsem se nadechovala, že to odkývnu, ale víte, že mi vlastně nechybí? Jsem s ním totiž stále v dost úzkém kontaktu – nejen doma, kde jsem poměrně poctivě obklopena českým sklem od Rücklu přes Bommu až po studio Dechem, ale i díky setkávání s lidmi z oboru, které k mé úlevě nikdy neutichlo. Ostatně s Ronym Pleslem a jeho ateliérem skla na pražské UMPRUMce spolupracujeme i v J&T a pokaždé, když vejdu do naší nové budovy, přivítá mě majestátní instalace od Bommy, kterou si ještě pamatuju z doby, kdy existovala teprve ve skicách.

Co jste si naposledy koupila vy? Obraz, design?
V poslední době jsem nakupovala spíš design, zrovna teď se ale chystám k jednomu uměleckému nákupu z řad současných českých výtvarníků. Ten si ale nechám pro sebe minimálně do doby, než nám bude viset doma.